Privacybeleid

PRIVACYREGLEMENT JONET en JINGLES

Je privacy is te allen tijde gewaarborgd
Bij Jonet en Jingles kun je veilig en anoniem oude bekenden ontmoeten en nieuwe vrienden maken. Jouw privacy is daarom erg belangrijk voor ons. We treffen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens veilig op te slaan en je privacy te beschermen. Vertrouwelijke informatie, zoals je e-mailadres en je ip-nummer, zullen we niet aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij Jonet en Jingles hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Cookies
Jonet en Jingles maken gebruik van cookies om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creëren. Echter, deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Jonet en Jingles gebruiken tevens cookies om je laatst gebruikte zoekcriteria op te slaan.

Mail, chat en privé-chat
(Mail)berichten, algemene correspondentie, maar ook de (privé-)chatgesprekken (logs) die je via Jonet en Jingles verstuurt of voert, worden gedurende een periode van 3 maanden veilig opgeslagen op onze server. Jonet en Jingles behouden zich het recht voor de inhoud van deze e-mails, correspondentie en chatgesprekken in te zien indien zij gegronde reden hebben om aan te nemen dat een profielhouder in strijd handelt met de algemene bepalingen van Jonet en Jingles en/of de overeenkomst. Dit is een belangrijk middel om Jonet en Jingles veilig en gezellig te houden voor iedereen.

Abonnee-, profiel- en technische loggegevens
Om de verschillende diensten aan te kunnen bieden, verwerken Jonet en Jingles jouw profielgegevens. Dit zijn onder meer e-mailadres en (optioneel) bank/gironummer. Dit is in geval van Jonet en Jingles nodig om je profiel te kunnen aanmaken en interactief te kunnen zijn op de door jou gewenste omgeving. Indien door jou gewenst kan dit op Jonet leiden tot het doen van donaties en het sluiten van een notariële akte, terwijl dit op Jingles kan leiden tot een overeenkomst voor gebruikmaking van de vrienden- en datingsite. Om dit te kunnen bewerkstelligen gebruiken Jonet en Jingles je abonneegegevens onder meer om je te informeren over de website en dienstverlening van Jonet en Jingles, om je zo nodig aan te spreken op je gedrag op de website, en om (op jouw uitdrukkelijke verzoek) geld te incasseren voor een donatie (i.g.v. Jonet), of een abonnementsverlenging (i.g.v. Jingles). Bovendien kunnen Jonet en Jingles je abonneegegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het doen van commerciële aanbiedingen van Jonet en Jingles. Daarnaast houdt de server van Jonet en Jingles je technische loggegevens bij. Hieronder wordt onder meer verstaan: ip-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en datum en tijdstip van in- en uitloggen. Jonet en Jingles kunnen deze gegevens intern gebruiken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden. Overigens word je gebruikersnaam, samen met tijdstip dat je voor het laatst ingelogd bent geweest, via je profiel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan de profielhouders van Jingles. Ten slotte: Om gebruik te kunnen maken van de verschillende diensten, verstrek je aan Jonet en Jingles gegevens tijdens de inschrijfprocedure onder meer je geslacht, geboortenaam en (telefoon)regiocode. In aanvulling hierop beantwoord je op Jingles verschillende meerkeuzevragen en open vragen, onder meer over je persoonlijkheid, uiterlijk en geloof/levensovertuiging. Ten slotte word je in de gelegenheid gesteld foto's aan je Jingles profiel toe te voegen. Jingles verwerkt deze profielgegevens met het doel deze in geanonimiseerde vorm via je profiel openbaar te maken aan de leden van Jingles.

Verwijdering van je gegevens
Al je gegevens worden zes maanden na de beëindiging van je lidmaatschap (overeenkomst tussen jou en Jonet en Jingles) automatisch verwijderd uit de systemen van Jonet en Jingles. Je kunt te allen tijde je lidmaatschap beëindigen. Als ex-profielhouder van Jonet en Jingles kun je ook aangeven geen (commerciële) mails of nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Je verzoek aan Jonet kun je mailen aan [email protected]  en voor Jingles kan dit gemaild worden naar [email protected]. Vergeet bij beiden je gebruikersnaam niet te vermelden.

Wat je zelf kunt doen
Zoals je leest, werken we hard om je privacy te beschermen. Maar je kunt zelf ook veel doen om je privacy te beschermen. Verstrek bijvoorbeeld niet te snel contact-informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Meer privacy- en datingtips (login vereist).

Wijzigingen privacyverklaring
Jonet en Jingles zijn te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen de gewijzigde verklaring op de website bekendmaken.

Jingles, daarom!

  • Voor alleen vriendschap of meer
  • Voorlopig geheel gratis
  • Met de optie om je profiel te laten valideren
  • Zelf zoeken en dagelijks nieuwe matches ontvangen
  • Veilig, vertrouwd en ervaren moderators
  • Tweetalig met focus op NL, BE en DE

Wat is Jingles

Jingles is de geheel vernieuwde vriendensite uitsluitend bestemd voor iedereen met een Joodse achtergrond. Jingles heeft tot doel mensen met een Joodse achtergrond op een veilige manier met elkaar in contact te brengen. Het is aan jou om te bepalen of je uitsluitend vriendschap wenst of meer. Neem de proef op de som en schrijf je in op Jingles. Vele gelukkige Jingles vrienden gingen jou voor!